Kv Vätet 5

Kv Vätet 5 förvärvades under mars 2019.
Fastigheten är belägen längs E4:an norr om Norrköping i höjd med Herstadberg.
Tomten är 30 000 kvm och detaljplanelagd för logistikändamål.
I närområdet finns Stadiums lager samt Postnord. Fler etableringar väntas följa.
Byggnadens södra, västra och norra fasad väntas få ett utmärkt läge för marknadsföring mot den väl trafikerade E4:an.
Tomten får bebyggas till ca 50% med en maximal bygghöjd på 20 m. Delar av byggrätten i öster är begränsad till 7 m.
Vi är redo att starta detaljprojektering av lagerbyggnaden. Bygglovet väntas ta ca 10 veckor från ansökan till besked.
Byggtiden beräknas till 10-12 månader.
Finansieringen av projektet sker med eget kapital samt genom inlåning av extern kapital.
Är ni intresserade av detta förstklassiga logistikläge?
Kontakta oss.