Gruset 1

Effektivt höglager och kontor för Haugengruppens verksamhet uppförd 2011. Fastigheter är belägen på Jursla industriområde norr om Norrköping. Fastigheten har en total yta på ca 50 000 m² vilket ger möjlighet till ytterligare etableringar på området.

Sveriges första LEED certifierade lager och årets solcellsanläggning 2014

Sol- och geo-energi bidrar till att denna fastighet har enastående energiprestanda och är helt utsläppsfri då inköpt energi är förnyelsebar.