Kv Bensinen 1

Fastigheten har ett välexponerat läge intill Lindövägen / Söderleden på Risänges industriområde. Området ligger nära E22, flygplatsen och hamnen. Fastigheten inrymmer idag ca 1400 m2 kontor och ca 3200 m2 lager med bra logistik. LOA är totalt ca 4600 m².
Fastigheten är försedd med solceller för elproduktion till elnät och fastighetens energibehov.