Kv Gäddan 1

I Kneippen längs Motala Ström ligger den nyproducerande fastigheten Kv Gäddan 1 med  5 st ägarlägenheter.
Färdigställdes i slutet på 2022. 
Byggnaden är uppförd med stomme i KL-trä och har träfasader.