Kv Gäddan 1

I Kneippen längs Motala Ström uppför vi nu 6 st ägarlägenheter. 3 stycken av dessa kommer hyras ut av oss. 
Byggnaden uppförs med stomme i KL-trä och har träfasader.

Byggstart juni 2021
Färdigställs hösten 2022

Entreprenör: Åhlin & Ekeroth