Kv Spinnhuset 1

Detta patricierhus i nationalromantisk stil uppfördes för konsul Emil Appeltoft år 1916. Huset är ett tvåvånings putsat stenhus på hög stensockel med källarvåning och uppfört under högt valmat tegeltak och inredd vindsvåning i nedre takfallet. Huset är i stil anpassat till de bredvidliggande 1700-talshusen.

Det har pilasterindelning, betonat mittparti med en barockformad fronton i takvåningen och en valvbåge över balkongdörrarna. Fasaden som tidigare var helt mörkgrå, möjligen för att imitera stenhus, har idag grå linser mot gulbrun putsvägg. Stadsarkitekten anmärkte vid sitt godkännande av ritningarna på det höga taket men godtog det. ”då det ju hör till stilen”. Ett burspråk pryder fasaden mot Orangerigatan.

Huset innehåller två bostäder på nedre botten, en paradvåning en trappa upp och två vindsvåningar. Paradvåningen har fyra rum och hall i svit mot gatan, tre sovrum och kök mot Orangerigatan och gården. Vid köket finns en utbyggd spiraltrappa till gården. De genomgående rektangulära höga fönstren är småspröjsade.

Våningen har flera öppna spisar, breda dörröppningar med kolonner eller skjutdörrar. Matsalen och ”fruns rum är boaserade. En ursprunglig skåpsvägg har bibehållits vid kökets modernisering. Huset är mycket väl bevarat.