Kv Spinnhuset 9

Fastigheten är belägen i den nordöstra delen av Norrköpings innerstad, inom stadsdelen Saltängen, strax norr om Motala ström. Nya och gamla byggnader färdigställdes och inflyttades under 2016.
För mer information: www.kvarteretspinnhuset.se