Kv Vätet 5

Kv Vätet 5 är beläget norr om Norrköping i höjd med Herstadberg. 
Området är detaljplanelagt för logistikändamål.
I närområdet finns Stadiums lager samt Postnord. Fler etableringar väntas följa.
 Tomten är ca 30 000 kvm och är belägen norr om Stadiums lager mellan Ströbogatan och E4:an 
Byggnadens södra, västra och norra fasad väntas få ett utmärkt läge för marknadsföring mot den väl trafikerade E4:an.


Tomten får bebyggas till ca 50% med en maximal bygghöjd på 20 m. Delar av byggrätten i öster är begränsad till 7 m. Se bilagd nybyggnadskarta.
 Vi är redo att starta detaljprojektering av lagerbyggnaden. Bygglovet väntas ta ca 10 veckor från ansökan till besked. Byggtiden beräknas till 10-12 månader. Finansieringen av projektet sker med eget kapital samt genom inlåning av extern kapital. Byggprojektet genomförs troligen genom styrd Totalentreprenad.