Skärlunda / Löt

Skärlunda / Löt är beläget ca 7 km från Norrköpings centrum. Skärlunda gård förvärvades 1991 och delar av fastigheten såldes till Norrköpings kommun under 2017. Löts gård förvärvades 2019.
Fastigheterna är under sammanslagning och är totalt ca 134 ha. På fastigheten bedrivs bergtäktverksamhet. I en framtid planeras det för nya industrier och bostäder.