Gamla Tullhuset 1

Gamla tullhuset är ett tidigare tullpackhus vid norra fästet av Hamnbron i stadsdelen Saltängen i Norrköping.

Byggnaden uppfördes 1784 i en våning efter ritningar av Johan Fredric Fehmer. Andra våningen påbyggd 1842 efter ritningar av Fredrik Blom. Envåningsflyglarna uppfördes 1876 efter ritningar av Carl Theodor Glosemeyer.

Gamla tullhuset är uppfört i klassisk stil. Huset hade tidigare en körbar passage genom mitten på bottenvåningen. Det blev byggnadsminne 1978.

Mellan 1916 och 1969 var Gamla tullhuset säte för Norrköpings hamnförvaltning.

Skissarbete och planering för ombyggnad till restaurang pågår. Byggstart preliminärt under hösten 2019. Restaurangen planeras då att öppna under hösten 2020

För mer information, se www.kvarteretspinnhuset.se