Om Bronsfastigheter

Bronsfastigheter AB bildades 1992. Vi är ett familjeföretag som svarar för modern fastighetsförvaltning med tradition och kunnande. Bronsfastigheter AB är ett välskött och framgångsrikt företag i Norrköping, som genom god dialog med sin kundkrets har byggt och förvaltat ett efter hand växande fastighetsbestånd där kvalitet, lyhördhet och kundanpassning är nyckelord.

I våra dotterbolag förvaltas idag ca 30 000 kvm kommersiella lokaler, hotell och bostäder. Förvaltningen sker till största delen i egen regi eller med underentreprenörer.

Vårt miljöengagemang är stort och samtliga av våra kommersiella lokaler har numera solceller på taken för att minska behovet av köpt energi. Solcellsytan på våra tak uppgår idag till ca 3500 kvm och vi producerar mer än 450 000 kWh/år. Vår satsning på förnyelsebara energikällor och miljöcertifieringar belönades med Årets tillväxtbolag i Norrköping 2016.

2011 certifierade vi en byggnad om ca 11 000 kvm som Sveriges första LEED-gold lagerbyggnad. Sedan dess har vi erfarenhet av att bygga med BREEAM och styra fastigheter med Ekopilot för att få bästa inomhusklimatet och samtidigt spara på energi.

Affärsidé och Mål

Vår affärsidé 

Bronsfastigheter AB skall genom byggande och förvärv av fastigheter erbjuda en föränderlig marknad bra bostäder, industri- och kommersiella lokaler.

Mål

Bronsfastigheter AB vill uppfattas som ett välskött och framgångsrikt företag i Norrköping, som genom god dialog med sin kundkrets kan bygga och förvalta ett efter hand växande fastighetsbestånd i första hand för kontor och industri. Företaget skall vara känt för sin kvalitet och miljömedvetenhet, där lyhördhet och kundanpassning är nyckelord. Expansion kan ske inom ramen för bolagets kompetens- och marknadsområde under förutsättning att det inte långsiktigt reducerar företagets lönsamhet.